donderdag 24 april 2014

Voorlopige financiële allocatie lange termijn

Onlangs heb ik onze financiële allocatie voor de korte termijn gemaakt. Deze is inmiddels al wel aan bijstelling toe, maar ik kom een andere keer daarop terug. Resteert ons financieel plan voor de lange termijn nog om op te stellen. Dit betreft ons beleggingsportfolio. Onze huidige portfolio is niet slecht, maar kan beter met meer spreiding. Gezien ons beleggingshorizon van bijna 30 jaar hoop ik dat we er nog op tijd bij zijn om tot een financieel plan te komen, die ons een heel eind op weg helpt naar het gewenste resultaat.

Er zijn veel meningen over hoe een beleggingsportfolio eruit dient te zien. Dit is afhankelijk van onze persoonlijke doelen, ons beleggingshorizon in tijd en het geld dat beschikbaar is. Helaas zijn onze middelen beperkt en bezitten wij slechts over basiskennis van beleggen. De portfolio, die mijns inziens in onze situatie past, bestaat uit vier activa: fysiek goud en zilver, aandelen, obligaties en cash geld. Dit zijn activa, die ik zelf nog goed kan overzien. Met deze verdeling over meerdere activa hebben wij iets minder last van de volatiliteit in de prijzen, want als de prijs van één activa daalt, dan stijgt er wel een andere. 

Vandaag de dag is onze financiële allocatie voor de lange termijn als volgt verdeeld, wat eigenlijk helemaal niet slecht is.Met cash versta ik al het geld, dat wij op een spaarrekening hebben staan. Verder wil ik de investeringen buiten beschouwing van dit plan laten, omdat dit na een initiële investering zijn eigen geld moet opbrengen. 

De nieuwe verdeling van het beschikbare geld over de vier activa's zouden wij voor de eenvoud kunnen stellen op 25% voor elk. Er bestaat echter ook een vuistregel. Hierbij is het percentage relatief veilige activa net zo hoog als mijn leeftijd en de rest op wat meer risicovolle beleggingen. Het idee hierachter is, dat naarmate wij ouder worden, wij steeds meer geld in meer veilige activa moeten beleggen. Dit is slechts een vuistregel, waarbij wij ons prettig moeten voelen. 

Voorlopig hebben wij voor de volgende nieuwe situatie gekozen:
  • 50% aandelen
  • 20% fysiek goud en zilver
  • 10% obligaties
  • 20% cash

Het percentage beleggen in aandelen is hoog gezien onze beleggingshorizon. Daarnaast is het aandeel in fysiek goud en zilver hoger dan obligaties, omdat het momenteel een goed moment is om goud en zilver te kopen. Mocht er door prijsontwikkelingen een activa teveel afwijken van de hierboven genoemde percentages dan betekent dit dat wij moeten verkopen of bijkopen. En natuurlijk moeten wij proberen te kopen wanneer de prijs laag staat, ook al betekent dit dat wij heel lang erop moeten wachten. Laag kopen maakt namelijk alle verschil uit in een succesvolle portfolio.

Dit zijn mijn allereerste gedachtespinsels over onze financiële allocatie op de lange termijn. Natuurlijk moet ik het praktische gedeelte nog goed uitdenken. Wij hebben namelijk financiële doelstellingen, die wij op korte termijn willen bereiken. Wellicht betekent dit een bijstelling van deze voorlopige beleggingsportefeuille.


Noot
Geenszins is dit bericht bedoeld als beleggingsadvies of als advies tot het doen van bepaalde beleggingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten