woensdag 9 juli 2014

ETF's - kosten, dividend en rendement

Het verrast mij hoe verhandelbaar en divers ETF's (Exchange Traded Funds) zijn ten opzichte van beleggingsfondsen en indexfondsen. Ondanks dat er slechts twee aanbieders zijn met Nederlandse ETF informatie, kan er toch gebruik worden gemaakt van het gehele wereldwijde aanbod in ETF's. Dit komt weer ten goede aan de risicospreiding binnen onze beleggingsportefeuille. Een volgende stap in mijn eerste kijk op ETF's is het bekijken van de kosten, het dividend en rendement.

Kosten ETF's
Volgens het Morningstar rapport Every Little Helps: Comparing the Costs of Investing in ETPs versus Index Funds van september 2013 zijn de ETF kosten inderdaad lager dan bij indexfondsen en zeker bij beleggingsfondsen. Hierbij moeten niet de kosten van de broker voor het aan- of verkopen worden vergeten. Alhoewel de TER (total expense ratio) wordt vermeld, blijft het toch nog de vraag welke andere kosten nog in rekening worden gebracht, oftewel de TCO (total cost of ownership). 

Nu vraag ik mij af of ik heel kort door de bocht kan stellen dat het percentage dat de ETF achterblijft op de index, de werkelijke kosten zijn. Deze kosten worden namelijk toch aan de ETF onttrokken.

Dividend ETF's
ETF's passen ook in onze portefeuille, omdat er ook dividend uitkerende ETF's zijn. Tot mijn verrassing keren veel ETF's dividend elke drie maanden uit. Natuurlijk kan de aanbieder geen dividenduitkeringen garanderen. Daarom moeten wij toch in de gaten houden of uitbetaling hiervan in de loop van het jaar niet stagneert. Verder kan er bij buitenlandse aanbieders van ETF's sprake zijn van een dividendlek. Hiervan is geen sprake bij een in Nederland uitgegeven ETF, ook al zijn hierin buitenlandse bedrijven opgenomen.

Rendement ETF's
Het te behalen rendement verschilt natuurlijk per ETF. Ik ben mij heel goed ervan bewust dat de mate van risico ook het rendement bepaalt. Hoe hoger het risico, hoe hoger namelijk het te behalen rendement is. De lagere kosten plegen in ieder geval een niet al te grote aanslag hierop. Het rendement verbetert zelfs als wij dividend over de ETF ontvangen en als wij beleggen in een Nederlandse ETF vanwege de fiscale voordelen aangaande het dividend. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten