maandag 3 november 2014

Crowdfunding = risico

De laatste investering via Geldvoorelkaar.nl heb ik in mei 2014 gedaan, waardoor het totaal uitkomt op € 2.000,- van de gebudgetteerde € 3.000,-. Sindsdien heb ik wel de projecten in de gaten gehouden, maar ik heb niet meer geïnvesteerd. Ik merk dat ik terughoudender ben geworden. Mijn aanvankelijke enthousiasme is tanende. En dat komt door een combinatie van factoren. Aanvankelijk lag het aan mijn investeringsplan. Daarnaast spelen de projecten, die op Geldvoorelkaar.nl worden aangeboden en de rol van Geldvoorelkaar.nl hierin mee. Het faillissement van een tweede vestiging van restaurant Blauw, die ook na crowdfunding kon worden geopend, verergerde mijn behoedzaamheid.

Investeringsplan
Het investeringsplan vertelt ons waarin wij willen investeren. Daarvoor hebben wij de randvoorwaarden zelf opgesteld en ik merkte al snel dat veel projecten niet hieraan voldeden. Zo heb ik hierin onder andere een minimaal te ontvangen rente van 8,5% opgenomen. Feit blijft echter dat hoe hoger de rente, hoe hoger het risico is. Ik neig nu sterk ernaar om dit criterium naar beneden bij te stellen. 

Verder heb ik in het plan niet opgenomen in welke classificatie een project mag vallen, welke Graydon-rating (het terugbetalingsrisico) en BKR score het project mag hebben. Het investeringsplan is dus voor verbetering vatbaar.

Projecten* Geldvoorelkaar.nl
Het zijn ook de investeringsprojecten zelf, die mij steeds minder aanspreken. De gegeven informatie is niet objectief en incompleet. De toelichting op een aanvraag roept altijd vragen op, die vooral financieel gerelateerd zijn. Zo worden er vooral bij startende ondernemers prognoses gegeven over omzet, maar er wordt niet duidelijk uitgelegd waarop deze zijn gebaseerd en of ze realistisch zijn. 

Bij bestaande bedrijven vind ik het interessanter om te zien hoe de omzet en winst zich in voorgaande jaren heeft ontwikkeld en wat eraan wordt gedaan om deze vast te houden en zelfs te verbeteren. Ik wil dus weten hoe winstgevend het bedrijf is, wat de vraag is naar het product of dienst en hoe financieel gezond het bedrijf is. Of zeg ik nu als kleine particuliere investeerder iets geks?

*De projecten van particulieren laat ik buiten beschouwing, omdat ik mij hierin niet heb verdiept. Ik heb het nu voornamelijk over de bedrijfsgerelateerde financieringsaanvragen. 

Rol van Geldvoorelkaar.nl
Verder begin ik steeds meer mijn bedenkingen te hebben bij de rol van GvE in de algehele informatieverstrekking. Het begint bij de eerste informatievoorziening. Naast de toelichting op de aanvraag van de geldlener zou er ook een objectieve en zorgvuldig samengestelde toelichting moeten zijn, waarin een vereenvoudigde balans is opgenomen met de activa (bezittingen en investeringen) en passiva (eigen vermogen en vreemd vermogen) naast informatie over de liquiditeit (de mate waarin een bedrijf op korte termijn kan voldoen aan zijn betalingsverplichtingen), solvabiliteit (de mate waarin een bedrijf op langere termijn zijn betalings- en aflossingsverplichtingen kan nakomen), cashflow en eventueel rentabiliteit (winstgevendheid).

Enkel een classificatie, Graydon-rating en BKR score zijn niet genoeg. GvE schiet ernstig tekort in het geven van essentiële objectieve financiële informatie. Het faillissement van twee vestigingen van restaurant Blauw zijn hiervan een goed voorbeeld. 

Faillissementen
In augustus 2014 is nu ook restaurant Blauw in Rotterdam (€ 247.500,-) failliet verklaard. Daarvoor was de vestiging in Den Haag (€ 125.000,-, ca. 80 geldschieters) in maart 2014 al failliet gegaan. Ik vond het heel verontrustend om in de berichtgeving te lezen dat de moedermaatschappij van deze restaurants al jaren geen cijfers bij de Kamer van Koophandel had gedeponeerd. De laatst bekende cijfers waren van 2011, die enigszins positief waren, maar in de vier jaren daarvoor alleen maar negatief waren. Verder had Blauw in 2010 al enorme betalingsachterstanden.

Ik krijg de indruk dat het voor deze aanvrager onverantwoord was om überhaupt geld te lenen via crowdfunding. Dit had de Graydon-rating zodanig negatief moeten beïnvloeden dat het project eigenlijk niet eens op de website gepresenteerd had mogen worden. Of hebben ze dit inmiddels proberen te tackelen met de BKR score? Hoe betrouwbaar is de Graydon-rating nu echt? Kan ik vertrouwen op alle informatie, die GvE verstrekt? Dat deze juist is en zorgvuldig is samengesteld. Of is er sprake van misleiding? Heeft de GvE wel voldoende deskundigheid in huis om het terugbetalingsrisico goed in te schatten?

De haren in mijn nek gaan al helemaal overeind staan als blijkt dat GvE ook in hun informatieverstrekking tekort schiet wanneer er sprake is van een wanbetaling of faillissement. Heeft GvE geen zorgplicht ten aanzien van alle geldschieters? Op de website is geen enkele berichtgeving hierover te vinden. Het is dus een grote vraag hoeveel projecten er nog meer via de deurwaarder lopen. Volgens GvE valt het verhoudingsgewijs mee. GvE rekent op termijn op zo'n 3 tot 5%.

Crowdfunden = risico
Met de faillissementen van restaurant Blauw wordt onze neus eens goed op het feit gedrukt hoe risicovol crowdfunding is. Het zegt al veel als een bank een financiering weigert, waardoor de geldlener uitwijkt naar crowdfunding. Geldverstrekkers kunnen nu hoogstwaarschijnlijk naar hun geld fluiten. Misschien gaat het hen nog wel meer geld kosten als er kostbare vervolgstappen worden genomen om toch iets van het geld terug te zien. In ieder geval brengt dit verlies in meer of mindere mate schade toe aan hun investeringsresultaat, oftewel hun rendement. 

Vandaar dat ik nu dus een stuk voorzichtiger ben en zorgvuldiger overweeg om wel of niet te investeren. Het zegt genoeg dat ik alle projecten heb laten varen sinds mei van dit jaar. De incomplete informatie en hierbij geheel vertrouwen op GvE vormen toch een steeds groter obstakel. Geld uitlenen op basis hiervan... nee, liever niet.

Lees ook: Extra aandachtspunt GvE

4 opmerkingen:

 1. Ik ben het met je eens dat GVE wat extra informatie mag verstrekken bij een project, met name de financiële informatie ontbreekt nogal eens.

  Het is alleen een beetje flauw om de enige 2 projecten die mis zijn gegaan bij GVE er specifiek uit te pikken en zo heel GVE zwart te maken. Ik heb 16 projecten lopen, en alle 16 lopen ze zonder slag of stoot door. En zo lopen er nog vele honderden projecten gewoon zonder problemen. Het trackrecord van GVE is over het algemeen gewoon goed, ze zitten nog ruim onder de default van 3%-5%.

  Vergeet ook niet dat je zelf een onderzoeksplicht hebt ten aanzien van de projecten waarin je investeert. Risicovolle projecten kun je er zo uithalen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is niet mijn bedoeling om GvE zwart te maken. Het is voornamelijk informatief bedoeld met mijn beweegredenen om behoedzamer om te gaan met deze investeringen.

   Er zijn namelijk nog genoeg mensen te goed van vertrouwen en veel mensen weten niet hoe zij het risico voor zichzelf moeten inschatten.

   En voor alles moet een eerste keer zijn, dus zo ook de genoemde faillissementen. Ik hoop alleen dat GvE hiervan leert en de dienstverlening beter wordt.

   Verwijderen
 2. Het is belangrijk dat ondanks geldvoorelkaar.nl de projecten aanbied, altijd goed onderzoek te doen! Een restaurant blauw is een vrij onbekend concept in vergelijking met vele anderen projecten.

  Ook zijn deze 'foutjes' nooit leuk om te leren, maar het hoort er soms wel even bij om beter te worden als investeerder. Het is belangrijk dat je op dat moment niet opgeeft en wellicht het investeringsbedrag per project een beetje terugschroeft.

  Bijv: 3x€1000 euro projecten om de risico's een beetje te kunnen spreiden. Succes in ieder geval!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het terugschroeven van het investeringsbedrag per project is inderdaad een manier.

   Verwijderen