maandag 29 december 2014

Afvalinzameling gewijzigd

De gemeente is bezig om stapsgewijs verbeteringen door te voeren in de afvalscheiding. Begin december hebben wij dan ook een brief ontvangen dat onze afvalinzameling per 1 januari 2015 wijzigt. Momenteel hebben wij een container voor het restafval, een container voor het gft afval, één container voor papier en een plastic zak voor al het plastic, die elke twee weken gelijktijdig (behalve de papier container) worden opgehaald. Beginnend in het nieuwe jaar wil de gemeente werken met de PMD zak in plaats van de plastic zak en moeten etensresten voortaan in de gft-container. Daarnaast wijzigt de inzamelfrequentie van het restafval en veranderen de afvaltarieven. Ik heb zo mijn bedenkingen over het laatste.

PMD
PMD staat voor Plastic verpakkingsmateriaal, Metalen verpakkingen en Drankenkartons en is een gele plastic zak. Hierin kunnen wij het volgende verzamelen:
  • kunststof flessen en verpakkingen
  • metalen (conservenblikjes, frisdrankblikjes, blik van jampotten, etc.)
  • drankkartons

GFT en etensresten
Daarnaast is het voortaan de bedoeling om etensresten in de gft container te gooien. Het is nogal een lijst wat er onder gft en etensresten wordt verstaan: schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes), resten van gekookt eten, pinda- en notendoppen en eierschalen, gestold vet (geen kaarsvet), theezakjes en filters met koffiedik, koffiepads, brood en kaaskorsten (zonder plastic), klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren, onkruid, snijbloemen en kamerplanten, mest van kleine huisdieren met stro, kattenbakkorrels met milieukeur.

Afval in de praktijk
De huidige werkwijze is nog enigszins te overzien, maar om het scheiden te vergemakkelijken heb ik in de keuken wel drie afvalbakken staan. Eén van 30 liter voor het restafval en twee 10 liter bakken voor papier en plastic. De praktijk wijst namelijk uit dat we niet voor elk zakje plastic of papiertje naar buiten lopen om het in de desbetreffende container te gooien.

De nieuwe werkwijze betekent waarschijnlijk dat ik in huis een grotere bak nodig zal hebben voor de PMD. Ik kijk echter eerst wel hoe ver ik kom met de 10 liter bak voor plastic, die ik nu al gebruik. Verder heb ik al bedacht om de etensresten in een klein afhaal-Chinees-bakje te verzamelen en deze elke dag te legen, want dat is niet iets wat ik langdurig in huis wil bewaren.

Inzamelfrequentie afval
Om het scheiden te stimuleren heeft de gemeente ook aangegeven dat het restafval nu slechts eenmaal per vier weken wordt geleegd, terwijl de PMD zak en gft-container elke twee weken worden geleegd.

Tarieven afval
Het aanbieden van PMD is vooralsnog gratis, maar wat betreft de overige tarieven is aan de gemeenteraad voorgesteld om in 2015:
  1. het vastrecht van de afvalstoffenheffing te verlagen
  2. het tarief voor het legen van de restafval container te verhogen
  3. het tarief voor het legen van de gft container te verlagen
  4. de poorttarieven bij de milieustraat te verhogen
Wij wonen in een groen gebied. Alhoewel bij iedereen bekend is dat afval dumpen verboden is, is dat in zo'n groot groen gebied onmogelijk te controleren. Ik voorzie dan ook dat het dumpen van afval zal toenemen als de tarieven bij de milieustraat worden verhoogd, Voor de beeldvorming: twee vuilniszakken afleveren bij de milieustraat kost hier € 15,-.

De kosten, die wij moeten betalen, vind ik niet in verhouding met wat andere gemeentes betalen. Zo wonen mijn ouders in één van de grote steden en daar is de milieustraat GRATIS. Natuurlijk, dit heeft ermee te maken dat het in zo'n grote stad niet of nauwelijks te stimuleren is dat mensen hun afval daadwerkelijk in een afvalbak weggooien in plaats van op straat. (Dit is overigens een doorn in het oog van de mensen, die zich wel netjes aan de regels houden.) Bovendien hoeven mijn ouders geen afval te scheiden.

Dit neemt echter niet weg, dat het principe zou moeten gelden van: de vervuiler betaalt. Wij wonen in een dorp, waar iedereen zich over het algemeen netjes aan de regels houdt. De mate van vervuiling, oftewel afval is hier veel minder dan in de grote stad. Hiervoor zouden wij beloond moeten worden in plaats van bestraft. 

De CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) houdt trouwens de hoeveelheid huishoudelijk afval bij per inwoner per regio. Er zijn 415 regio's. De uitkomsten heb ik in de volgende tabel samengevat, uitgaande van het gemiddelde aantal kilogram aan afval. Onze gemeente valt in de categorie 401-500 kg.


Ik ben ervan overtuigd dat wij niet de enigen zijn, die het prima vinden om hun steentje bij te dragen aan het milieu door afval te scheiden. De kosten moeten echter wel in verhouding blijven ten opzichte van de mate van afval. 

Nu ben ik dus in afwachting van de tarieven. Deze zouden op 18 december bekend moeten zijn, maar zijn nog steeds niet gepubliceerd op de website van de gemeente. Natuurlijk staan deze vast en zijn ze voor iedereen in de gemeente hetzelfde. Een inwoner kan hierop weinig invloed uitoefenen. Ik hoop dan ook dat de gemeente erin slaagt om scherpe prijzen af te spreken voor het ophalen en verwerken van het afval, anders zullen wij dat terugzien in de tarieven en zijn de inwoners hiervan de dupe.

Besparen op afval
Natuurlijk blijft ons voornemen om ons afval te verminderen, maar het zal niet meer lukken om te besparen op onze afvalkosten door de containers minder vaak te laten legen. Aangezien het aanbieden van de PMD zak gratis is, is het nu zeker belangrijk om dit afval goed te scheiden. Hierdoor hebben wij minder in de restafval container en kunnen wij wellicht onze 240 liter restafval container omwisselen voor een kleiner exemplaar, wat goedkoper is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten