zondag 18 januari 2015

Opbrengst winddelen De Grote Geert 2013 en 2014

Met dank aan lezer Bart N. heb ik de opbrengst van De Grote Geert in kaart kunnen brengen in een tabel. 

Bij deze doe ik nogmaals een oproep aan de mensen met winddelen in andere windmolens dan De Grote Geert en Het Rode Hert om het Excel bestand met gegevens te sturen naar juliejulie@email.com, zodat ik eenzelfde overzicht kan samenstellen als voor De Grote Geert en Het Rode Hert.

De opbrengstgegevens van de volgende windmolens zijn welkom: De Vier Winden, De Blauwe Reiger, De Trouwe Wachter, De Bonte Hen, De Ranke Zwaan, De Witte Juffer, De Jonge Held.

Degene, die als eerste de productiegegevens van één van de hiervoor vermelde windturbines aanlevert, ontvangt een Excelbestand waarin hij de productie van zijn eigen windmolen(s) kan bijhouden en de opbrengst kan vergelijken met voorgaande jaren.

De Grote Geert staat in Meedhuizen en is de eerste windturbine (Enercon E70 met een ashoogte van 85 meter en nominale vermogen van 2.300 kWh), die in het bezit kwam van zo'n 2.600 winddelers. Er zitten 9.910 winddelen in en draait sinds 1 januari 2013. 

Dit betekent dat de windmolen inmiddels twee jaar heeft gedraaid. Daarom is de productie van zowel 2013 als 2014 in de tabel opgenomen. Als u meer winddelen hebt, dient u de cijfers nog te vermenigvuldigen met het aantal winddelen.De Grote Geert staat op hetzelfde windpark als De Jonge Held. Toch kan het gebeuren dat de opbrengst bij dezelfde wind niet altijd gelijk is. De windrichting is namelijk bepalend of de windturbines last van elkaar hebben. Zo staat De Jonge Held het meest zuidelijk. Deze kan een beetje wind vangen van De Grote Geert bij zuiden wind en daarmee een hogere opbrengst laten zien dan De Grote Geert. 

Bron: De WindcentraleGeen opmerkingen:

Een reactie posten